Domeniul: Inginerie Mecanică
Specializarea: Sisteme Industriale pentru Tehnologii Moderne

Plan de învățământ

Pentru planul de învățământ aferent ANULUI II, din anul universitar 2018-2019, apăsați aici.

Fișele disciplinelor

Discipline impuse

Semestrul I

Sisteme expert pentru comanda sistemelor termice

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Sisteme de prelucrare nanometrica a materialelor

Echipamente pentru tratamente termice și termochimice neconvenționale

Sisteme industriale de reciclare a materialelor

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Semestrul II

Activitate de documentare pentru elaborarea lucrarii de dizertatie

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Activitate de cercetare pentru elaborarea lucrarii de dizertatie

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Definitivarea lucrarii de dizertatie

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Examen de dizertatie

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Discipline opționale

Semestrul I

Roboti industriali in tehnologii moderne

Inventica – baza a creativitatii tehnice

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Close Menu