Domeniul: Ingineria Materialelor
Specializarea: Ştiinţa Materialelor

Plan de învățământ

Pentru planul de învățământ aferent ANULUI II, din anul universitar 2018-2019, apăsați aici.

Fișele disciplinelor

Discipline impuse

Semestrul I

Organe de maşini şi mecanisme (1)

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Chimie fizică (1)

Cristalografie şi mineralogie

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Electrotehnică şi instalaţii electrotehnice

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Metalurgie fizică (1)

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Metode numerice

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Limbi moderne

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Educaţie fizică și sport

Semestrul II

Chimie fizică (2)

Organe de maşini şi mecanisme (2)

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare (3)

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Rezistenţa materialelor

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Termotehnică (1)

Bazele elaborării aliajelor

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Limbi moderne

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Educaţie fizică și sport

Stagiu practică (120 ore pe an)

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Discipline opționale

Semestrul I

Filosofia valorii şi acţiunii

Istoria ideilor politice

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Proprietăţile şi alegerea materialelor (1)

Mecanica fluidelor

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Semestrul II

Termotehnică (2)

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Automatizări

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Discipline facultative

Semestrul I

Pedagogie (2)

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Semestrul II

Didactica specialităţii

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Close Menu