SM3 2018-2019

UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI
FACULTATEA DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR
Domeniul: Inginerie Materialelor
Forma de învăţământ: zi

Titlul absolventului: INGINER
Specializarea: Ştiinţa Materialelor
Durata studiilor: 4 ani

Plan de învățământ

Pentru planul de învățământ aferent ANULUI III, din anul universitar 2018-2019, apăsați aici.

Fișele disciplinelor

Discipline impuse
Semestrul I Semestrul II
Metalurgie fizică II
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Bazele tehnologice ale turnării
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Bazele teoretice ale deformărilor plastice
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Bazele teoretice ale turnării
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Bazele proceselor de încălzire
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Aliaje feroase
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Agregate şi instalaţii termice metalurgice
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Aliaje neferoase
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Practică
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

 

Discipline opționale
Semestrul I Semestrul II
Metalurgia sudării
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Bazele metalurgice ale ruperii materialelor
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Microscopie optică şi electronică
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Acoperiri metalice
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Metalurgia pulberilor
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Bazele tehnologice ale deformărilor plastice
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Analiza termică a materialelor metalice
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Difractometrie
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Materiale refractare
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Defectoscopie
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Suprafeţe, interfeţe, aderenţă
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Spectrometrie
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

 

Discipline facultative
Semestrul I Semestrul II
Tehnici de comunicare si negociere în industrie
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Tehnici de comunicare si negociere în industrie
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Proiectarea paginilor web
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details