SM4 2018-2019

UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI
FACULTATEA DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR
Domeniul: Inginerie Materialelor
Forma de învăţământ: zi

Titlul absolventului: INGINER
Specializarea: Ştiinţa Materialelor
Durata studiilor: 4 ani

Plan de învățământ

Pentru planul de învățământ aferent ANULUI IV, din anul universitar 2018-2019, apăsați aici.

Fișele disciplinelor

Discipline impuse
Semestrul I Semestrul II
Management
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Proiectarea asistată a tehnologiilor de deformare plastica
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Proprietatile si alegerea materialelor
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Proprietatile si alegerea materialelor
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Bazele teoretice ale tratamentelor termice
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Management de mediu in ingineria materialelor
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Modelarea si optimizarea proceselor metalurgice
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Modelarea si optimizarea proceselor metalurgice
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Materiale metalice pentru construcții
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Elaborarea si sustinerea proiectului de diploma
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

 

Discipline opționale
Semestrul I Semestrul II
Materiale compozite
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Materiale nemetalice
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Nanomateriale
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Materiale pentru industria aeronautică
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Materiale si dispozitive pentru electronica
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Proiectarea sistemelor tehnologice
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Materiale pentru industria chimică şi alimentară
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Materiale pentru implantologie
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Materiale inteligente
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Materiale pentru industria nucleară
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details