Stagiu de practica TeenarisSilcotub – Iulie-Septembrie 2016

Programul de practică (Internship) – oferă trei luni pline de provocări în care studenții și masteranzii au posibilitatea de a-și testa abilitățile desfășurând activități practice în departamente din cadrul companiei. Această experiență le oferă ocazia studenților de a interacționa cu un mediu real de lucru, iar experiențele în diferite domenii aduc un plus de valoare viitoarei lor cariere profesionale. Proiectul dezvoltat pe perioada verii poate fi concretizat ca proiect de licență/dizertație;

  • Perioada de implementare: Iulie – Septembrie
  • Practica este plătită iar studenților care nu sunt din Zalău li se oferă cazare;
  • Criterii de eligibilitate: studenți în anul III licență și anul I masterat

Persoana de contact: Prof. univ. dr. ing. Petrică Vizureanu

Programul de burse educaționale Roberto Rocca – este o inițiativă menită să ofere sprijin educațional studenților talentați din domeniul ingineriei. Programul reflectă angajamentul de durată al regretatului Roberto Rocca și al companiilor sponsor față de sprijinirea educației la toate nivelele. În România, Roberto Rocca Education Program, finanțat de către Tenaris Silcotub, oferă burse de studiu studenților eminenți din anii III, IV nivel licență și anul II nivel masterat din domeniul ingineriei științei materialelor, mecanice, electrice, automatizări industriale și ingineria petrolului și gazelor. Fiecărui beneficiar al bursei de studiu i se acordă  o sumă de 800 RON lunar, pentru perioada unui an universitar (Octombrie – Septembrie).

Persoana de contact: Prof. univ. dr. ing. Petrică Vizureanu

Global Trainee Program (GTP) – program dedicat absolvenților – angajare pe poziții de ingineri junior pentru absolvenți de studii tehnice. 

Mai multe informații găsiți aiciStudenții pot trimite CV-urile lor la adresa peviz@tuiasi.ro

Let yourself challenged! We invite you to apply at what could be a great experience for your career.

Studentii facultatii de Stiinta si Ingineria Materialelor au ocazia sa desfasoare stagii de practica (internship) in una dintre cele mai prodigioase companii din Romania din domeniul procesarii si al tehnologiilor materialelor metalice.

Proiectele de practică în sunt in diferite departamente: Producţie, Mentenanţă, Calitate, Supply Chain, Planificare Industrială, Marketing, Comercial, IT, Resurse Umane, Financiar, în una din următoarele localitati: Zalău, Călăraşi, Câmpina, Bucureşti, Cluj-Napoca.

Avantaje:

  • Realizarea părţii practice a proiectului de diplomă într-un mediu industrial, multicultural, care foloseşte tehnologie avansată;
  • Îndrumare profesională a unui tutore pe toată durata proiectului;
  • Rezultatele proiectului te vor recomanda pentru un viitor loc de muncă în Tenaris.
  • Internship platit si cazare asigurata

Accesati detaliile (criterii de accesare, formulare de aplicare, etc.) din documentele de mai jos:

Close Menu