Stefan-Lucian TOMA

Şef lucrări univ. drd. ing. Ştefan-Lucian TOMA

Departamentul de Ingineria Materialelor şi Securitate Industrială

E-mail: 

Tel.: 0232-278688, int. 2287

Date personale