UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI
FACULTATEA DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR
Domeniul: Inginerie Materialelor
Forma de învăţământ: zi

Titlul absolventului: INGINER
Specializarea: Ştiinţa Materialelor
Durata studiilor: 4 ani

Plan de învățământ

Pentru planul de învățământ aferent ANULUI III, din anul universitar 2017-2018, apăsați aici.

Fișele disciplinelor

Discipline impuse
Semestrul I Semestrul II
Metalurgie fizică II Bazele tehnologice ale turnării
Bazele teoretice ale deformărilor plastice Bazele teoretice ale turnării
Bazele proceselor de încălzire Aliaje feroase
Agregate şi instalaţii termice metalurgice Aliaje neferoase
Practică

 

Discipline opționale
Semestrul I Semestrul II
Metalurgia sudării Bazele metalurgice ale ruperii materialelor
Microscopie optică şi electronică Acoperiri metalice
Metalurgia pulberilor Bazele tehnologice ale deformărilor plastice
Analiza termică a materialelor metalice Difractometrie
Materiale refractare
Defectoscopie
Suprafeţe, interfeţe, aderenţă
Spectrometrie

 

Discipline facultative
Semestrul I Semestrul II
Tehnici de comunicare si negociere în industrie
  • Fișa disciplinei
  • Fișa disciplinei – extras
  • Course unit details
Tehnici de comunicare si negociere în industrie
  • Fișa disciplinei
  • Fișa disciplinei – extras
  • Course unit details
Proiectarea paginilor web
  • Fișa disciplinei
  • Fișa disciplinei – extras
  • Course unit details

 

Close Menu