UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI
FACULTATEA DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR
Domeniul: Inginerie Materialelor
Forma de învăţământ: zi

Titlul absolventului: INGINER
Specializarea: Ştiinţa Materialelor
Durata studiilor: 4 ani

Plan de învățământ

Pentru planul de învățământ aferent ANULUI IV, din anul universitar 2017-2018, apăsați aici.

Fișele disciplinelor

Discipline impuse
Semestrul I Semestrul II
Management
  • Fișa disciplinei
  • Fișa disciplinei – extras
  • Course unit details
Proiectarea asistată a tehnologiilor de deformare plastica
Proprietatile si alegerea materialelor Proprietatile si alegerea materialelor
Bazele teoretice ale tratamentelor termice Management de mediu in ingineria materialelor
Modelarea si optimizarea proceselor metalurgice Modelarea si optimizarea proceselor metalurgice
Materiale metalice pentru construcții Elaborarea si sustinerea proiectului de diploma
  • Fișa disciplinei
  • Fișa disciplinei – extras
  • Course unit details

 

Discipline opționale
Semestrul I Semestrul II
Materiale compozite Materiale nemetalice
Nanomateriale Materiale pentru industria aeronautică
Materiale si dispozitive pentru electronica Proiectarea sistemelor tehnologice
Materiale pentru industria chimică şi alimentară Materiale pentru implantologie
Materiale inteligente
Materiale pentru industria nucleară

 

Close Menu