Administrator şef facultate:

Ing. Adrian GRECU

Tel: 0232-278680 / ext. 2288

email: greuceanu24@yahoo.com

 Informații importante administrație

04.06.2014

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi implementează proiectul “Perfecţionarea teoretică şi practică a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pentru folosirea tehnologiilor educaţionale moderne în predarea fizicii şi disciplinelor tehnice” contract POSDRU /157/1.3/S/ 132731

Solicitare oferta tehnico-economica pentru achizitia de servicii de audit financiar:

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE

20.06.2014

Solicitare oferta tehnico-economica pentru achizitia de servicii de implementare platforma e-learning:

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE

Solicitare oferta tehnico-economica pentru achizitia de servicii de creare şi dezvoltare site web:

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE

07.08.2014

Solicitare oferta tehnico-economica pentru achizitia publica de „Aparate si instalatii de masurare-standuri experimentale” prin aplicarea procedurii de achizitie directa:

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE

Close Menu