DECAN

Conf.univ.dr.ing. Iulian IONIŢĂ

Program audienţe: Luni și Miercuri, 12.00 – 14.00
Tel/Fax: 0741 130 033 / 0232 230 009
e-mail: ionitai@tuiasi.ro

PRODECAN cu activitatea didactică și asigurarea calității
Locțiitor decan

Conf.univ.dr.ing. Gheorghe BĂDĂRĂU

Program audienţe: Luni, 10.00 – 12.00
Tel/Fax: 0729 031 511 / 0232 230 009
e-mail: gheorghe.badarau@tuiasi.ro

PRODECAN cu activitatea de informatizare și comunicații digitale precum și de relația cu studenții

Prof.univ.dr.ing. Radu-Ioachim COMĂNECI

Program audienţe: Miercuri, 12.00 – 14.00
Tel/Fax: 0745 313 859 / 0232 230 009
e-mail: comaneci@tuiasi.ro

PRODECAN cu activitatea de cercetare, dezvoltare și inovare

Prof.univ.dr.ing. Costică BEJINARIU

Program audienţe: Marți și Joi, 14.00 – 16.00
Tel/Fax: 0745 750 286 / 0232 230 009
e-mail: cbejinar@tuiasi.ro


Administrație

Administrator şef facultate:

Ing. Adrian GRECU

Tel: 0232-278680 / ext. 2288

email: greuceanu24@yahoo.com

 Informații importante administrație

04.06.2014

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi implementează proiectul “Perfecţionarea teoretică şi practică a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pentru folosirea tehnologiilor educaţionale moderne în predarea fizicii şi disciplinelor tehnice” contract POSDRU /157/1.3/S/ 132731

Solicitare oferta tehnico-economica pentru achizitia de servicii de audit financiar:

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE

20.06.2014

Solicitare oferta tehnico-economica pentru achizitia de servicii de implementare platforma e-learning:

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE

Solicitare oferta tehnico-economica pentru achizitia de servicii de creare şi dezvoltare site web:

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE

07.08.2014

Solicitare oferta tehnico-economica pentru achizitia publica de „Aparate si instalatii de masurare-standuri experimentale” prin aplicarea procedurii de achizitie directa:

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE


SECRETARIAT

Adresă secretariat – Str. Prof.univ.dr.doc. Dimitrie Mangeron nr. 41, cod 700050

Tel./Fax: 0232-230009

 

Secretar şef facultate,

Ing. Petronela Chirilă

E-mail: petronelach2@yahoo.com

 

Secretar facultate,

Ing. Camelia Aioanei

 

Secretar facultate,

Ec. Ana-Maria Scripcariu

Close Menu