Ştiinţa Materialelor

Str. Prof.dr.docent D.Mangeron nr. 41, cod 700050, Iaşi, România, tel. 0232-278680 int. 2291, 2114

Director de departament:
Prof. univ. dr. ing. Romeu CHELARIU

Departamentul de Știința Materialelor patronează studiile universitare de licență, specializarea Știință Materialelor și, în colaborarea cu Departamentul TEPM, studiile universitare de licență, specializarea Ingineria procesării materialelor.

Colectivul departamentului de Ştiinţa Materialelor:

PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR

  • Camelia-Lena AIOANEI
    Inginer
  • Alexandru ENACHE
    Inginer