Tehnologii şi Echipamente pentru Procesarea Materialelor

Str. Prof.dr.doc. D. Mangeron nr. 51, cod 700050, Iaşi, România, tel. 0232-278680 int. 2280

vizureanuDirector de departament:
Prof. univ. dr. ing. Petrică VIZUREANU

Tel/Fax: 0744 793 984 / 0232 230 009
e-mail: peviz@tuiasi.ro

Departamentul de Tehnologii şi Echipamente pentru Procesarea Materialelor patronează studiile universitare de masterat, specializările Tehnici avansate în ingineria procesării materialelor şi Sisteme industriale pentru tehnologii moderne, studiile universitare de licenţă, specializarea Echipamente pentru procese industriale şi, în colaborarea cu Departamentul SM, studiile universitare de licenţă, specializarea Ingineria procesării materialelor.

Colectivul departamentului:

 • Viorel GRANCEA
  Șef de lucrări universitar, dr.ing.
 • Carmen NEJNERU
  Șef de lucrări universitar, dr.ing.
 • Manuela-Cristina PERJU
  Șef de lucrări universitar, dr.ing.
 • Mirabela MINCIUNĂ
  Șef de lucrări universitar, dr.ing.
 • Andrei Victor SANDU
  Șef de lucrări universitar, dr.ing.
 • Andrei Cătălin ȚUGUI
  Asistent universitar, dr. ing
 • Simona Mădălina BALȚATU
  Asistent dr. ing
 • Dumitru-Doru BURDUHOS-NERGIȘ
  Asistent drd.ing

PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR

 • Ioan POSTOLACHE
  Inginer