Tabele nominale cu studenţii care au obţinut bursă în anul universitar 2018-2019, semestrul IDosarele pentru acordarea burselor de ajutor social se depun la secretariat până la data de 26 octombrie  2018.

  1. Procedura de acordare a burselor
  2. Anexe
  3. Acte necesare pentru bursa de ajutor social

IMPORTANT

După afişarea listelor cu bursieri, studenţii sunt rugați să depună la Secretariat:

  •       COPIE C.I. unde se va trece grupa din care face parte studentul
  •       COD IBAN  de la Banca unde are card studentul în vederea efectuării viramentului

În caz contrar, nu este posibilă plata bursei.

Băncile care au convenție cu Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași, pentru plata burselor studenţilor, sunt:

  • RAIFFEISEN BANK
  • BANCA ROMÂNĂ DE DEZVOLTARE
  • BANCA COMERCIALA ROMÂNĂ
  • BANCA TRANSILVANIA
  • ING BANK

 

Close Menu