Albuţ C.
ELEMENTE DE ANTROPOLOGIE, ETICĂ ŞI AXIOLOGIE. Editura Societăţii Academice „Matei Teiu Botez”, Iaşi, 2005 
UNIVERSUL CREAŢIEI
Alexandru A.
METALURGIE FIZICA 1 – Anul 2, Sem 2, Laboratoare
METALURGIE FIZICA 2 – Anul 3, Sem 1, Laboratoare
METALURGIE FIZICA 2 – Anul 3, Sem 1, Curs
PROPRIETĂȚILE ȘI ALEGEREA MATERIALELOR – ALEGEREA ȘI UTILIZAREA MATERIALELOR METALICE – Anul 4, Sem 2, Laboratoare
METALURGIE FIZICĂ 1 – Anul 2, Sem 2, Curs
Axinte M.
Note de curs: Desen Tehnic si Infografica(2); Grafica Asistata de Calculator(2):
C1 Introducere curs, obiective, domenii de utilizare;  Transformari geometrice – Sisteme de coordonate
C2 Transformari geometrice – Transformarea de translatie
C3 Transformari geometrice – Transformarea de rotatie
C4 Transformari geometrice – Transformarea de simetrie
C5 Transformari Geometrice – Scalarea; Sistemul de Coordonate Omogene
C6 Transformari geometrice – Transformarea de proiectie
C7 Modelarea tridimensionala a obiectelor, Modelarea Wireframe
C8 Reprezentarea parametrica a curbelor
C9 Modelarea cu suprafete a obiectelor
C14 Infografica in imprimarea 3D
Lista cu Subiecte de Examen la disciplinele D.T.I.(2), G.A.C.(2)
DTI(2)+GAC(2). Tematică pentru referatul temei de casă
DTI(2)+GAC(2). Exemplu referat
Baciu C., Alexandru I., Popovici R., Baciu M.
Știința Materialelor Metalice
Baciu C., Baciu M.
Știința și Ingineria Materialelor, Partea I
Barbu G.
TEHNOLOGIA TURNĂRII
Barbu G., Diaconescu F.
TEHNOLOGIA TURNĂRII. Îndrumar de proiectare
Bădărău G.
ALEGEREA ŞI UTILIZAREA MATERIALELOR METALICE. Temă de casă
PROPRIETĂŢILE MATERIALELOR METALICE. Note de curs
Bujoreanu L.G., Baciu C.
Studiul Materialelor. Teste și Aplicații
Bujoreanu L.G., Stanciu S.
MATERIALE CU MEMORIA FORMEI, 1998
Bujoreanu L.G.
MATERIALE NEMETALICE CU MEMORIA FORMEI. Note de curs
Materiale Inteligente. Ed. „Junimea” Iaşi, 2002
Superaliaje. Note de curs 2018
Materiale electro si magnetoreologice. Note de curs 2018
Bulancea V.
BIOMATERIALE. Note de curs
Carcea I., Gherghe M.
ALIAJE NEFEROASE DE TURNĂTORIE
Carcea I.
BAZELE ELABORĂRII METALELOR, ALIAJELOR ŞI SUPERALIAJELOR
MATERIALE COMPOZITE. FENOMENE LA INTERFAŢĂ. Ed. Politehnium, 2008
Carcea I., Roman C., Chelariu R.
INGINERIA PROCESELOR METALURGICE
Carce I., Roman C.
ALIAJE NEFEROASE – Îndrumar pentru laborator
Chelariu R.
GRAFICĂ INDUSTRIALĂ ÎN INGINERIA MATERIALELOR. Îndrumar pentru laborator
SISTEME DE OPERARE ŞI LIMBAJE DE PROGRAMARE. Îndrumar de laborator
Chicet D.
ELABORAREA UNUI ALIAJ NFEROS IN ATMOSFERA NORMALA. Lucrare de laborator
Chirilă E.
M.A.M.C.A. Lucrari de laborator
M.A.MC.A.+ROBOTI. Lucrari de laborator
ROBOTI INDUSTRIALI. Note de curs
Comăneci R.I.
Tragerea, trefilarea și extrudarea metalelor
Materiale nanostructurate prin deformare plastică severă
Tratamente termomecanice
Chicet D.
Influenţa regimului de topire asupra gradului de scoatere a unui aliaj
Cimpoeşu N., Cojocaru-Filipiuc V.
BILANTURI ASISTATE DE CALCULATOR PENRTU ELABORAREA FONTEI IN CUPTOARE CU INDUCTIE, ZGURA MATRIALE, BILANT TERMIC, Indrumar de proiectare.
Cimpoeşu N., Cimpoeșu R.
Materiale Nemetalice, Îndrumar de laborator
Corăbieru A.
TEHNICI DE DEPUNERE ÎN VID (1) Note de curs
Diaconescu F., Barbu G., Ioniţă I.
TEHNOLOGIA TURNĂRII. Lucrări practice
Gheorghiu D.
SUDAREA LA RECE – Master 2011
INGINERIA CALITĂŢII PRODUSELOR METALURGICE. Note de curs
METALURGIA SUDĂRII. Note de curs
Ianuş G.
ORGANE DE MAŞINI, curs, partea I. Editura Politehnium, Iaşi, 2010
TRANSMISIE MECANICĂ CU REDUCTOR ŞI CURELE TRAPEZOIDALE ÎNGUSTE. Îndrumare de proiectare. Editura Politehnium, Iaşi, 2010
Ioniţă I.
PROCEDEE SPECIALE DE TURNARE. Note de curs
TEORIA SOLIDIFICĂRII METALELOR. Note de curs
Minea A.
TEHNICI DE SIMULARE A PROCESELOR TERMOGAZODINAMICE . Lucrări practice
TRANSFER DE CĂLDURĂ ŞI MASĂ – seminar
Neagu, C.
ISTORIA CONSTRUCŢIEI EUROPENE. Note de curs
Roman C.
ELABORAREA SI TURNAREA UNUI ALIAJ AL-MG
MEDII CONTROLATE ÎN INGINERIA MATERIALELOR. Lucrări practice
TEORIA PROCESELOR LA TEMPERATURI MARI. Îndrumar de laborator. Lucrarea: Formarea şi disocierea carbonaţilor
Roman C., Nejneru C.
MEDII CONTROLATE ÎN INGINERIA MATERIALELOR
Pricop B., Bădărău G.
Note de curs: Programarea calculatorului și limbaje de programare (1). Capitole:
Structura computerelor
Computere Personale
Elemente de programare
Tipuri de date intrinseci
Atomi lexicali. Expresii
Proceduri intrinseci
Instrucțiuni de prelucrare
Programe Fortran, secvențe de instrucțiuni simple 
Controlul execuției 
Tablouri
Proceduri
SANDU A.V.
Managementul de mediu în Ingineria Materialelor.
I. Teorie și aplicații pentru studenți
Sandu I.G.
Tehnici de Depunere in Vid II. Îndrumar de Laborator
Tehnologii de prelucrare a deșeurilor industriale. Substanțe și deșeuri periculoase
Stanciu S., Alexandru I., Gherghe M.
MATERIALE PENTRU CONSTRUCŢII METALICE
Stanciu S., Axinte M.
Laborator O.P.T.P.S.
Stanciu S.
ELABORAREA ALAMELOR ALIATE CU ALUMINIU ÎN CUPTORUL ELECTRIC CU ÎNCĂLZIRE PRIN INDUCȚIE CU ATMOSFERĂ NORMALĂ Lucrare de laborator
MATERIALE CU MEMORIA FORMEI. METODE DE INVESTIGATIE SI APLICATII IN TEHNICA
BAZELE ELABORARII ALIAJELOR FEROASE. Extras bibliografie, note de curs.
Teste BEAF 2017-2018
Toma S.
BAZELE PROIECTARII TEHNOLOGICE ASISTATE DE CALCULATOR. Note de curs
Vizureanu P.
EXPERT SYSTEMS. Publyshed by Intech, Croatia
EXPERT SYSTEMS FOR HUMAN, MATERIALS AND AUTOMATIONPublyshed by Intech, Croatia
Zaharia L.
SISTEME DE MĂSURARE COMPUTERIZATE PENTRU ACHIZIŢIA DE DATE. Iaşi, 2005
Close Menu