ANUNŢ IMPORTANT !!

Studenţii admişi în anul I, studii de licenţă, respectiv de masterat, vor plăti taxa de înmatriculare (25 lei) la casieria facultăţii (sala SIM 2) înainte de a solicita repartiţia de cazare, începând cu ora 8.oo.

Studenţii cu drept de cazare sunt rugaţi să pregătească documentele necesare în conformitate cu datele furnizate pe site-ul facultăţii şi să se prezinte la data şi ora afişată.

Studenţii cu un număr de credite mai mic sau egal cu 50, vor fi cazaţi în limita locurilor disponibile.

Notificare din partea Direcţiei Servicii Studenţeşti

Pentru anul universitar 2011-2012, studenţii la care unul dintre părinţi este cadru didactic, vor prezenta la comisia de admitere în vederea obţinerii gratuităţii în cămin adeverinţă de la şcoala în care îşi desfăşoară activitatea, vizată de Inspectoratul Şcolar, în care să se specifice că în anul şcolar 2011-2012 este cadru didactic titular.

LISTE PENTRU CAZARE

Close Menu