Conform Structurii anului universitar, în perioada 24.06.2019 – 12.07.2019, studenții din anii II și III, studii universitare de licență, vor efectua orele aferente “Stagiului de practică”, în mod organizat, în departamentele facultății sau individual, la solicitarea studenților, în societăți de profil din Iași sau din alte localități.

Studenții care doresc să efectueze stagiul de practică în alte societăți vor depune, la Secretariatul facultății, o cerere adresată domnului Decan, însoțită de Convenția încheiată cu societatea, în 3 (trei) exemplare (formularul tip se găsește la Secretariat sau poate fi descărcat de aici), până la data de 14 iunie 2019. Acești studenți vor putea susține colocviul de practică la data planificată pentru grupa lor sau în  sesiunea de restanțe din septembrie. La colocviu, studenții vor prezenta Caietul de practică și Fișa de evaluare de la societatea unde au făcut practica. Înainte de a pleca în practică, studenții se vor informa asupra conținutului Caietului de practică și a Fișei disciplinei la cadrul didactic la care a fost repartizată grupa din care fac parte, astfel:

An Grupa Domeniul/Programul de studii Îndrumător practică Departament
II 9201 Ingineria materialelor Asist.univ.ing. Oana RUSU SM
9202 Asist.univ.dr.ing. Raluca FLOREA SM
9203 Inginerie mecanică Asist.univ.ing. Doru BURDUHOS-NERGIȘ TEPM
9204 Inginerie industrială Șef lucr.dr.ing. Gabriel SANDU IMSI
III 9301 S.M. Șef lucr.dr.ing. Daniela CHICET SM
9302 I.P.M. Asist.univ. ing. Mădălina BĂLȚATU TEPM
9303 E.P.I. Asist.univ.dr.ing. Cătălin-Andrei ȚUGUI TEPM
9304 I.S.I. Șef lucr.dr.ing. Mihai BERNEVIG-SAVA IMSI
Close Menu