Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași dispune de o aplicație proprie de admitere online. Candidații pot opta pentru a completa cererea de înscriere online, selectând facultatea dorită. Un scurt ghid de completare a cererii online poate fi accesat aiciAceastă cerere se poate completa și la comisiile de admitere ale facultăților universității.

După completarea formularului online, candidații trebuie să se prezinte cu dosarul de concurs la comisia de admitere a facultății care reprezintă prima lor opțiune.

Pagina cu situația înscrierilor în timp real precum și legăturile rapide menționate mai sus vor fi active începând cu 9 Iulie 2018, conform calendarului admiterii.

Sesiunea de vară: Iulie 2018
 • Înscrierea candidaţilor: 9 – 27 Iulie 
 • Afişarea rezultatelor: 28 Iulie
 • Termenul limită pentru depunerea actelor în original: 6 Septembrie
 • Afişarea rezultatului final al admiterii: 7 Septembrie
Sesiunea de toamnă: Septembrie 2018
 • Înscrierea candidaţilor: 10 – 15 Septembrie
 • Afişarea rezultatelor: 16 Septembrie
 • Termenul limită pentru depunerea actelor în original: 20 Septembrie
 • Rezultate finale: 22 Septembrie
Dosarul de înscriere va conţine:
 • Dosar plic;
 • Cerere de înscriere (Formularul TUIASI.POB.09-F1) sau disponibilă online aici. Candidații care se înscriu online vor primi cererea tipărită și completată în momentul în care vin cu dosarul la comisia de înscriere de la facultate. După ce o semnează, aceasta va fi inclusă la dosar;
 • Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie conformă cu originalul;
 • Foaia matricolă, anexă la diploma de bacalaureat – în original sau în copie conformă cu originalul;
 • Certificatul de naştere, în copie conformă cu originalul;
 • Cartea (buletinul) de identitate – copie xerox;
 • Dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui, în copie conformă cu originalul (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.);
 • Adeverinţă medicală în care trebuie să se specifice faptul că „nu este în evidenţă cu boli psihice şi infecto contagioase”. Dacă un candidat este în evidenţă cu boli psihice, va aduce avizul psihologului/ psihiatrului că poate urma forma respectivă de studii;
 • Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare);
 • Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta/ diploma de absolvire, în original sau copie conformă cu originalul (pentru cei care doresc să urmeze o a doua specializare);
 • 2 fotografii color, 3 x 4 cm;
 • Taxa de înscriere – 100 lei.
Pentru toate documentele pe care candidatul le va depune în copie conformă cu originalul, acesta trebuie să prezinte atât documentul original, cât şi copia care va fi lăsată la dosar.
Facultatea cf. H.G. 158/ 2018 Domeniul de licenţă cf. H.G. 158/2018 Durata studiilor la zi, în ani Forma de organizare Capacitatea de şcolarizare Nr. locuri buget Nr. locuri taxă
Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Ingineria materialelor 4 IF 135 80 40
Inginerie mecanică 4 IF 50 40 8
Inginerie industrială 4 IF 50 41 7
Total facultate 235 161 55
Alte informații: Arhiva 2017

Rezultate finale admitere licență

Calendarul concursului de Admitere Licență 2017

Sesiunea IULIE

 • înscrierea candidaților: 10-28 iulie
 • afișarea rezultat admitere: 31 iulie
 • termen limită acte în original: 7 septembrie
 • afișare rezultat final admitere: 8 septembrie
Sesiunea SEPTEMBRIE
 • înscrierea candidaților: 11-15 septembrie
 • afișarea rezultat admitere: 16 septembrie
 • termen limită acte în original: 18 septembrie
 • afișare rezultat final admitere: 19 septembrie
Alte informații: Cifra de școlarizare aprobată în Consiliul de Administrație al UTI Înscrierile se fac în clădirea rectoratului Universității Tehnice Gheorghe Asachi Iași, în AMFITEATRUL T2. Programul de înscrieri la licență: Luni-vineri: 9:00 – 16:00; Sâmbăta: 9:00 – 13:00.
Modalitate admitere – CONCURS PE BAZĂ DE DOSAR
Media generală de admitere (MA) se stabilește astfel: Media Admitere = Media bacalaureat Criteriile de departajare a candidaților cu aceeași medie: Nota obținută la Matematică în cadrul examenului de bacalaureat TAXA ANUALĂ PENTRU LOCURILE CU TAXĂ – 2000 LEI (se poate plăti în două rate) Condiţii speciale

Sunt scutiți de plata taxelor de înscriere: copiii personalului didactic; copiii orfani de ambii părinti; candidații proveniți de la casele de copii sau din plasament familial; copiii angajaților din cadrul Universității Tehnice Gheorghe Asachi din Iași (Scutirea se acordă o singură dată numai la o instituție de învățământ superior de stat).

Comisia de admitere pe facultate aprobă scutirea de plata taxei de înscriere pe baza actelor doveditoare prezentate de candidați.

Dosarul candidatului
 1. Dosar plic;
 2. Cerere tipizată de înscriere (pdf) – la comisia de înscriere;
 3. Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta –  în original sau în copie conformă cu originalul;
 4. Foaia matricolă, anexă la diploma de bacalaureat – în original sau în copie conformă cu originalul;
 5. Certificatul de naștere – copie conformă cu originalul;
 6. Cartea (buletinul) de identitate – copie xerox;
 7. Dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui, în copie conformă cu originalul (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.);
 8. Adeverință medicală tip – în care trebuie să se specifice faptul că „nu este în evidenţă cu boli psihice şi infecto contagioase”. Dacă un candidat este în evidenţă cu boli psihice, va aduce avizul psihologului/ psihiatrului că poate urma forma respectivă de studii;
 9. Adeverință din care să rezulte calitatea de student (pentru studenții care urmează o a doua specializare);
 10. Diploma de licență sau diploma echivalentă cu aceasta / diploma de absolvire – copie conformă cu originalul, pentru cei care doresc să urmeze o a doua specializare;
 11. Două fotografii color, 3 x 4 cm;
 12. Taxa de înscriere – 100 lei.
Pentru absolvenții 2017

Candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2017 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunile de admitere imediat următoare, în locul diplomei de bacalaureat, o adeverință eliberată de liceu, în care se menționează atât media generală cât și notele obținute la probele susținute, precum și foaia matricolă. Întrucât candidații au dreptul legal de a se prezenta la concurs concomitent la două sau mai multe domenii / specializări, dosarul cu actele în original se depune la prima opțiune. Înscrierea pentru celelalte opțiuni se face pe baza documentelor prezentate în copie conformă cu originalul, la care se adaugă o adeverință care atestă înscrierea cu actele de studii în original la un alt domeniu / specializare. La înscriere, candidații vor semna o declarație că vor respecta termenele impuse prin prezentul regulament cu privire la depunerea actelor în original.

Arhivă 2011 – 2016
Close Menu