Planurile de învățământ și fișele disciplinelor valabile pentru anul universitar 2018-2019

DomeniulProgram de studiiAnul
Ingineria MaterialelorMateriale Avansate și Tehnici de Analiză ExperimentalăIII
Tehnici Avansate în Ingineria Procesării MaterialelorIII
 Inginerie MecanicăSisteme Industriale pentru Tehnologii ModerneIII
Inginerie IndustrialăIngineria Securităţii şi Sănătăţii în MuncăIII

2017-2018

DomeniulProgram de studiiAnul
Ingineria MaterialelorMateriale Avansate și Tehnici de Analiză ExperimentalăIII
Tehnici Avansate în Ingineria Procesării MaterialelorIII
 Inginerie MecanicăSisteme Industriale pentru Tehnologii ModerneIII
Inginerie IndustrialăIngineria Securităţii şi Sănătăţii în MuncăIII

Seria 2016-2018:

Seria 2015-2017:

Close Menu