Studii postuniversitare de perfecţionare

  • Evaluator de risc în securitate şi sănătate în muncă
    8 săpt.

Observaţie:

Absolvenţii învăţământului superior de scurtă durată (inginer colegiu, subinginer) pot urma doar cursurile de conversie profesională la nivel universitar sau studiile postuniversitare de perfecţionare.

Close Menu