Tabără/excursie externă pentru studenți

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează, în perioada vacanței de vară, o tabără/excursie externă pentru studenți, cu finanțarea din venituri proprii, pentru asigurarea transportului, cazării și mesei, aprobată în fiecare an universitar de către Consiliul de Administrație, în funcție de disponibilul existent.             

Studenții  cu rezultate bune la învățătură în anul precedent de școlarizare (conform art.5 din  PO.PRS.04) și care doresc ocuparea unui loc gratuit în tabăra/excursia externă pe perioada vacanței de vară (15.08.2019-05.09.2019), vor depune la Secretariatul facultății următoarele documente:              

  • Cerere tip completată și semnată (anexa 1); cererile tip se vor găsi la secretariatul facultății;               
  • Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (anexa 2)                        
  • Documente justificative care să ateste implicarea în activități extra curriculare sau de voluntariat (diplome / atestate / contract de voluntariat / certificate / adeverințe / recomandări etc.), calitatea de membru în comisii / organizații studențești (extrase din Procesul-verbal al ședințelor Consiliului de Administrație / Hotărâri Senat /alte documente justificative);
  • Copie carnet student vizat sau adeverință de student;
  • Copie carte de identitate.
  1. PROCEDURĂ PRIVIND ORGANIZAREA TABEREI / EXCURSIEI EXTERNE PE PERIOADA VACANȚEI DE VARĂ PENTRU STUDENȚI;
  2. Anexe;
  3. Repartiție locuri pe facultăți.

Nu sunt luate în considerare dosarele incomplete.

Dosarele se vor depune la Secretariat în perioada
25 .06.2019 – 05.07. 2019, ora 12.00

Close Menu