TAIPM1-2018-2019

UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI
FACULTATEA DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR
Domeniul: Ingineria Materialelor
Specializarea: Tehnici Avansate în Ingineria Procesării Materialelor
Titlul absolventului: Master în Ingineria Materialelor
Durata studiilor: 4 semestre
Forma de învățământ: cursuri de zi

Plan de învățământ

Pentru planul de învățământ aferent ANULUI I, din anul universitar 2018-2019, apăsați aici.

Fișele disciplinelor

Discipline impuse
Semestrul I Semestrul II
Procesarea piselor turnate de artă
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Tehnici neconvenționale de procesare a materialelor prin deformare plastică
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Obținerea pieselor turnate prin procedee speciale
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Obținerea pieselor turnate prin procedee speciale
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Tehnici avansate de tratament termic și termochimic
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Ingineria suprafețelor
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Metode avansate de măsurare, comandă și automatizare
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Sisteme și tehnologii de prelucrare neconvențională a materialelor metalice
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Tehnici de simulare a proceselor termogazodinamice
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

 

Discipline opționale
Semestrul II
Tratamente termice criogenice
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Inventică - bază a creativității tehnice
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details