Domeniul: Ingineria Materialelor
Specializarea: Tehnici Avansate în Ingineria Procesării Materialelor

Plan de învățământ

Pentru planul de învățământ aferent ANULUI I, din anul universitar 2018-2019, apăsați aici.

Fișele disciplinelor

Discipline impuse

Semestrul I

Procesarea piselor turnate de artă

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Obținerea pieselor turnate prin procedee speciale

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Tehnici avansate de tratament termic și termochimic

Metode avansate de măsurare, comandă și automatizare

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Tehnici de simulare a proceselor termogazodinamice

Semestrul II

Tehnici neconvenționale de procesare a materialelor prin deformare plastică

Obținerea pieselor turnate prin procedee speciale

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Ingineria suprafețelor

Sisteme și tehnologii de prelucrare neconvențională a materialelor metalice

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Etică și Integritate

Discipline opționale

Semestrul II

Tratamente termice criogenice

 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

Inventică – bază a creativității tehnice

Close Menu