TAIPM2-2018-2019

UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI
FACULTATEA DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR
Domeniul: Ingineria Materialelor
Specializarea: Tehnici Avansate în Ingineria Procesării Materialelor
Titlul absolventului: Master în Ingineria Materialelor
Durata studiilor: 4 semestre
Forma de învățământ: cursuri de zi

Plan de învățământ

Pentru planul de învățământ aferent ANULUI II, din anul universitar 2018-2019, apăsați aici.

Fișele disciplinelor

Discipline impuse
Semestrul I Semestrul II
Modelarea proceselor de deformare plastică
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Activitate de documentare pentru elaborarea lucrarii de dizertatie
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Sisteme informationale pentru management
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Activitate de cercetare pentru elaborarea lucrarii de dizertatie
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Management de mediu in ingineria preocesarii materialelor
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Definitivarea lucrarii de dizertatie
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Tehinici avansate de reciclare a materialelor metalice
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Examen de dizertatie
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details

 

Discipline opționale
Semestrul I
Ecologie si dezvoltare durabila
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details
Procesarea biomaterialelor metalice
 • Fișa disciplinei
 • Fișa disciplinei – extras
 • Course unit details