UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI
FACULTATEA DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR
Domeniul: Ingineria Materialelor
Specializarea: Tehnici Avansate în Ingineria Procesării Materialelor
Titlul absolventului: Master în Ingineria Materialelor
Durata studiilor: 4 semestre
Forma de învățământ: cursuri de zi

Plan de învățământ

Pentru planul de învățământ aferent ANULUI I, din anul universitar 2017-2018, apăsați aici.

Fișele disciplinelor

Discipline impuse
Semestrul I Semestrul II
Procesarea piselor turnate de artă Tehnici neconvenționale de procesare a materialelor prin deformare plastică
Obținerea pieselor turnate prin procedee speciale Obținerea pieselor turnate prin procedee speciale
Tehnici avansate de tratament termic și termochimic Ingineria suprafețelor
Metode avansate de măsurare, comandă și automatizare Sisteme și tehnologii de prelucrare neconvențională a materialelor metalice
  • Fișa disciplinei
  • Fișa disciplinei – extras
  • Course unit details
Tehnici de simulare a proceselor termogazodinamice

 

Discipline opționale
Semestrul II
Tratamente termice criogenice Inventică - bază a creativității tehnice
  • Fișa disciplinei
  • Fișa disciplinei – extras
  • Course unit details

 

Close Menu